Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Deutsche Leasing Romania

Nota de Informare

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND UTILIZAREA SEMNĂTURII ȘI A ÎNREGISTRĂRILOR ELECTRONICE

Prezenta notă de informare (Nota de Informare) reprezintă o descriere generală privind încheierea și executarea contractelor la distanță, prin intermediul semnăturii electronice, privind serviciile financiare furnizate de Deutsche Leasing Romania IFN SA, societate de drept românesc cu sediul în București, strada Av. Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 2, Sector 1, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/5793/2008, CUI RO 23615463, înregistrată în Registrul General al instituțiilor financiare nebancare sub nr. RG-PJR-41-110234 și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-110062 (Noi sau Deutsche Leasing Romania), pe care dumneavoastră urmează să le contractați.

Vă rugăm să citiți informațiile de mai jos cu atenție și în detaliu și, dacă le-ați înțeles (inclusiv după consultarea unor specialiști) și sunteți de acord cu încheierea contractelor cu Noi exclusiv la distanță, prin utilizarea semnăturii electronice calificate, vă rugăm să confirmați acordul dvs. prin bifarea corespunzătoare a căsuței „Sunt de acord să utilizez semnătura și înregistrările electronice” înainte de a bifa căsuța „Continuă” din cadrul platformei DocuSign.

1.1. Regimul documentelor semnate cu semnătură electronică calificată

În România, semnătura electronică este reglementată prin dispozițiile Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS) și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Semnătura electronică calificată are valoarea unei semnături olografe, fiind de necontestat în justiție, iar documentele care au atașată o astfel de semnătura electronică calificată au aceeași valoare legală cu documentele pe suport hârtie semnate olograf.

Semnătura electronică calificată este o modalitate digitală puternic securizată prin care se confirmă faptul că un anumit document este semnat de către o anumită persoană si că informațiile din documentul respectiv nu au fost modificate ulterior semnării. Semnătura electronică calificată conectează identitatea semnatarului, identitate verificată de furnizorul de servicii de încredere, cu un documentul semnat, la o anumită dată.

Deutsche Leasing Romania vă oferă posibilitatea de a semna contractele și documentele contractuale aferente serviciilor financiare oferite de Deutsche Leasing Romania cu semnătură electronică calificată, pe baza unui certificat digital calificat emis de Trans Sped SA https://www.transsped.ro/despreși prin intermediul platformei DocuSign https://www.docusign.com

Conform prevederilor Regulamentului eIDAS, Trans Sped SA are calitatea de prestator de servicii de încredere calificat, iar semnăturile electronice cu certificat digital calificat emis de Trans Sped SA sunt recunoscute în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii, precum și în toate statele care recunosc legislația europeană și/sau nord americană.

1.2. Consimțământul în vederea primirii și semnării documentelor cu semnătură electronică calificată

Dacă ați citit și ați înțeles prezenta Notă de Informare și sunteți de acord ca toate contractele, actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente contractuale sau comunicări aferente să fie primite de către dumneavoastră și să fie încheiate cu Noi exclusiv la distanță, în format electronic, prin utilizarea semnăturii electronice calificate, vă rugăm să confirmați acordul dvs. prin bifarea corespunzătoare a căsuței „Sunt de acord să utilizez semnătura și înregistrările electronice” înainte de a bifa căsuța „Continuă” din cadrul platformei DocuSign.

În cazul în care veți bifa căsuța „Sunt de acord să utilizez semnătura și înregistrările electronice”, sunteți de acord și confirmați expres faptul că:

 • ați putut accesa, ați citit în întregime și ați înțeles Nota de Informare, pe care o puteți salva în format electronic pentru tipărire sau accesare viitoare și pe care o puteți transmite către o adresă de e-mail la alegerea dumneavoastră, pentru păstrare;
 • pe toată durata relațiilor contractuale, toate contractele cu Noi, precum și orice acte adiționale la acestea vor fi  create și semnate exclusiv în format electronic, prin intermediul semnăturii electronice calificate, pe baza unui certificat digital calificat emis de Trans Sped SA și prin intermediul platformei DocuSign, fiind valabil încheiate doar în această formă;
 • pe toată durata relațiilor contractuale, notificările și/sau comunicările ulterioare emise pe baza contractelor încheiate cu Noi vor fi create și semnate exclusiv în format electronic, cu excepția situației în care ne-ați informat în prealabil cu privire la retragerea consimțământului cu privire la aceste notificări, conform punctului 1.3 de mai jos.
 • dețineți o semnătură electronică cu certificat digital calificat emis de Trans Sped SA și înțelegeți să folosiți această semnătură în relația cu Noi;
 • înțelegeți și acceptați faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi partajate cu DocuSign, Inc. (a Delaware corporation, 221 Main St., Suite 1000, San Francisco, CA 94105), acționând în calitate de persoană împuternicită de Noi, în legătură cu utilizarea semnăturii și a înregistrărilor electronice, păstrarea înregistrărilor electronice aferente derulării relației contractuale cu Noi și efectuarea verificărilor în cazul existenței unor suspiciuni rezonabile privind neconformități în utilizarea semnăturii și înregistrărilor electronice.

În cazul în care decideți să nu bifați căsuța „Sunt de acord să utilizez semnătura și înregistrările electronice”, confirmați faptul că nu doriți să încheiați contractele cu Noi la distanță, caz în care prezentul proces se va opri, dumneavoastră având în continuare posibilitatea de a beneficia de serviciile financiare furnizate de Deutsche Leasing Romania prin semnarea olografă a contractelor aferente, pe suport hârtie.

1.3. Transmiterea notificărilor și a comunicărilor

Deutsche Leasing Romania va transmite pe cale electronică, prin intermediul platformei DocuSign, toate notificările, informațiile, confirmările și alte documente care trebuie furnizate sau puse la dispoziție pe parcursul relației contractuale cu dumneavoastră. Pentru a reduce riscul de a primi în mod eronat de la Noi notificări ori alte informații, vom furniza toate notificările și comunicările necesare la adresa de e-mail pe care dumneavoastră o confirmați în prealabil.

Dacă ulterior exprimării consimțământului privind primirea notificărilor și comunicărilor exclusiv electronic vă răzgândiți, puteți oricând să vă retrageți acordul, informându-ne în mod corespunzător.

Acordul dumneavoastră cu privire la comunicările adresate și/sau din partea Deutsche Leasing Romania poate fi retras prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de email DLRO-BusinessSupport@deutsche-leasing.com, solicitare care trebuie să cuprindă numele dumneavoastră complet, adresa de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă alegeți să primiți notificările și comunicările de la noi numai pe suport hârtie, vă informăm că aceasta va încetini viteza cu care putem parcurge anumiți pași în tranzacțiile cu dumneavoastră. Va trebui mai întâi să vă trimitem notificările sau informațiile necesare pe suport de hârtie, și apoi să așteptați până primim înapoi de la dumneavoastră confirmarea de primire a unor astfel de notificări sau comunicări pe suport de hârtie.

Mai mult, nu veți mai putea utiliza sistemul DocuSign pentru a primi notificările și comunicările electronice sau pentru a semna electronic documente de la Noi.

1.4. Schimbarea adresei dumneavoastră de e-mail

În cazul în care doriți să vă schimbați adresa de email la care doriți să vă transmitem toate documentele, trebuie să ne transmiteți o solicitare în acest sens la adresa de email DLRO-BusinessSupport@deutsche-leasing.com , solicitare care să cuprindă atât vechea adresă cât și adresa nouă de e-mail. În cazul în care dețineți un cont pe platforma DocuSign, actualizarea adresei de e-mail se poate face direct din platformă.

1.5. Cerințe de sistem

Este posibil ca cerințele minime de sistem pentru utilizarea platformei DocuSign să se modifice pe parcursul timpului. Specificațiile referitor la cerințele minime de sistem pot fi consultate la adresa https://support.docusign.com