Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
Hotline für Mobility-Kunden
 • In allen Fragen rund um Unfallschäden, Reparaturfreigaben, Auslieferungstermine bei Neufahrzeugen oder Fahrzeug-Rückgaben.

  Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr
 • Inland: 0800 3528800 24-Stunden-Service
 • Aus dem Ausland: +49 6172 88-2488
 • E-Mail senden

Wir sind für Sie da!


Ungarn-1400-500_olgaIngs.JPG

Ügyfél tájékoztatás a fizetési moratóriumról

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) számú rendeletével a veszélyhelyzet fennállása alatt úgy rendelkezett, hogy Önnek/Önöknek a Társaságunkkal a 2020.március 18. előtt létrejött finanszírozási szerződéséből – továbbiakban Szerződés- eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége - ha a felek másként nem állapodnak meg- akként módosul, hogy mind a tőke-, mind a kamat-, mind a díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium).

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével a kormányrendelet erejénél fogva, automatikusan meghosszabbodik. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti Szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a moratórium alatt felszámított kamatok ugyan nem növelik a tőketartozást, azokat a fizetési moratórium lejártát követően a meghosszabbított futamidő alatt meg kell fizetni, ezen felül az előírásoknak megfelelő meghosszabbított futamidő a ráfordítások további növekedését okozza. Ennek ismeretében a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank ajánlásával összhangban javasoljuk, hogy amennyiben Önnek/Önöknek a törlesztésre továbbra is lehetősége van, folytassa a finanszírozási Szerződés teljesítését.

Miután a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen, illetve a szerződő felek a fentiekben hivatkozott rendelkezésektől közös megegyezéssel bármikor eltérhetnek, az alábbiakban részletezett fizetési megoldások megfontolását javasoljuk a veszélyhelyzet idejére.

Önnek/Önöknek lehetősége van arra is, hogy a Szerződésből eredő
- kötelezettségeit az eredeti esedékességkor és összegben teljesítse, vagy
- kötelezettségeit az eredeti esedékességkor, azonban az Ön által meghatározott mértékben teljesítse, vagy
- kötelezettségeit az eredeti esedékességtől eltérő időpontban (pl. havi helyett negyedéves törlesztés), azonban az eredeti mértékben teljesítse, vagy.

Társaságunk kész tárgyalásokat folytatni Önnel/Önökkel annak érdekében, hogy a vészhelyzet alatt is mindkét fél számára megfelelő megoldás születhessen.

Amennyiben az Önök Társaságának továbbra is módjában áll a Szerződésből eredő kötelezettségek további teljesítésére, úgy kérjük szíveskedjen azt Társaságunk részére, a Társaságunk honlapján (https://www.deutsche-leasing.com/hu/company/international/magyarorszag) található, jelen levelünkhöz is mellékelt nyilatkozat minta kitöltésével, aláírásával és megküldésével (akár postai, akár elektronikus úton az info@dlh.hu mail címre) jelezni.

Amennyiben Ön a fentiek szerint írásbeli Nyilatkozatot részünkre nem küldi meg, de szerződéses fizetési kötelezettségeit részben vagy egészben teljesíti, abban az esetben Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön a fizetés teljesítése mértékének és ütemezésének megfelelő módon nyilatkozott Társaságunk részére.

Amennyiben Ön megküldi részünkre a mellékelt Nyilatkozatot megfelelően kitöltve, de az abban megjelölt fizetési kötelezettségét ennek ellenére nem teljesíti, abban az esetben Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön élt a Kormányrendeletben biztosított moratóriumra vonatkozó jogával.

Budapest, 2020. március 27.