Language:

Login

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Deutsche Leasing Bulgaria

Оповестявания относно електронните записи и подписи

От време на време Дойче Лизинг България ЕАД (ние, ние или Дружеството) може да бъде задължено по закон да ви предоставя определени писмени уведомления или оповестявания. По-долу са описани правилата и условията за извършване на такива уведомления и оповестявания по електронен път чрез системата DocuSign. Моля, прочетете информацията по-долу внимателно и задълбочено и ако можете да получите достъп до тази информация по електронен път по ваше желание и се съгласите с настоящите правила за Оповестявания относно електронни записи и подписи (Electronic Record and Signature Disclosure или (ERSD)), моля, потвърдете съгласието си, като поставите отметка в квадратчето до „Съгласен съм да използвам електронни записи и подписи“, преди да щракнете върху „ПРОДЪЛЖИ“ в системата DocuSign.

Получаване на екземпляри на хартия

По всяко време можете да поискате от нас копие на хартиен носител от всеки запис, предоставен или с осигурен от нас достъп по електронен път. Ще имате възможност да изтегляте и отпечатвате документи, които ви изпращаме чрез системата DocuSign по време и веднага след процедурата по подписване, а ако изберете да създадете акаунт в DocuSign, можете да имате достъп до документите за ограничен период от време (обикновено 30 дни), след като тези документи са Ви изпратени за първи път. След този период, ако желаете да ви изпратим хартиени копия на такива документи от нашия офис до вас, ще бъдете таксувани с 10 евро такса за всеки документ. Можете да поискате доставка на такива хартиени копия от нас, като следвате процедурата, описана по-долу.

Оттегляне на вашето съгласие

Ако решите да получавате съобщения и оповестявания от нас по електронен път, можете по всяко време да промените решението си и да ни кажете, че вече искате да получавате необходимите съобщения и оповестявания само на хартиен носител. По-долу е описано как трябва да ни информирате за решението си да получавате бъдещи съобщения и оповестявания на хартиен носител и да оттеглите съгласието си да получавате съобщения и оповестявания по електронен път.

Последици от промяната на решението ви

Ако изберете да получавате необходимите съобщения и оповестявания само на хартиен носител, това ще увеличи времето за което можем да изпълним определени стъпки в транзакциите с вас и предоставянето на услуги за вас, тъй като ще трябва първо да ви изпратим изискваните съобщения или оповестявания в хартиен формат и след това да изчакаме, докато получим обратно от вас потвърждение за получаването на такива хартиени известия. Освен това вече няма да можете да използвате системата DocuSign, за да получавате необходимите съобщения и съгласия по електронен път от нас или да подписвате по електронен път документи от нас.

Всички съобщения и оповестявания ще ви бъдат изпращани по електронен път

Освен ако не ни укажете друго в съответствие с процедурите, описани тук, ние ще ви предоставим по електронен път чрез системата DocuSign всички необходими съобщения, оповестявания, разрешения, потвърждения и други документи, които трябва да ви бъдат предоставени или до които следва да ви бъде осигурен достъп по време на нашите отношения с вас. За да намалим риска поради пропуск да не получите известие или оповестяване, ние предпочитаме да ви предоставяме всички необходими известия и оповестявания по същия метод и на същия адрес, който вие сте ни предоставили. По този начин можете да получавате всички оповестявания и известия по електронен път или в хартиен формат чрез традиционна пощенска услуга. Ако не сте съгласни с този процес, моля, уведомете ни, както е описано по-долу. Моля, обърнете внимание и на предходния параграф, който описва последствията от избора ви да не получавате известия и оповестявания по електронен път от нас.

Как да се свържете с Дойче Лизинг България ЕАД:

Можете да се свържете с нас, за да ни уведомите за желаните от вас промени относно това как можем да се свържем с вас по електронен път, да поискате хартиени копия на определена информация от нас, или да оттеглите предварителното си съгласие да получавате известия и оповестявания по електронен път, както следва. Като ни изпратите съобщение на електронен адрес:
DLBG-portfolio@deutsche-leasing.com

Как да уведомите Дойче Лизинг България ЕАД за новия си email адрес

За да ни уведомите за промяна във вашия имейл адрес, на който трябва да ви изпращаме известия и оповестявания по електронен път, трябва да ни изпратите имейл съобщение на адрес DLBG-portfolio@deutsche-leasing.com и в основната част на такова съобщение трябва да посочите: вашия предишен имейл адрес и вашия нов имейл адрес.
Ако сте създали акаунт в DocuSign, можете да го актуализирате с новия си имейл адрес чрез предпочитанията в акаунта си.

Как да поискате копия на хартия от Дойче Лизинг България ЕАД

За да поискате да ви бъдат изпратени хартиени копия на съобщенията и оповестяванията, които преди това сме ви изпращали по електронен път, трябва да ни изпратите имейл до DLBG-portfolio@deutsche-leasing.com и в основната част на такова съобщение трябва да посочите своя имейл адрес, пълно име, пощенски адрес и телефонен номер.
Следва да бъда заплатена и таксата за копия на хартиен носител от  10 евро за всеки документ по една от нашите банкови сметки, посочени в последния договор подписан между нас, или по друг начин, за който сме ви уведомили.

Как да оттеглите съгласието си дадено на Дойче Лизинг България ЕАД

За да ни уведомите, че вече не желаете да получавате бъдещи съобщения и оповестявания в електронен формат, вие можете:

да откажете да подпишете документ в сесия за подписване и на следващата страница да поставете отметка в квадратчето, което показва, че искате да оттеглите съгласието си, или

да ни изпратете имейл до DLBG-portfolio@deutsche-leasing.com и в текста на съобщението посочите своя имейл, пълно име, пощенски адрес и телефонен номер.

Изисквания за хардуер и софтуер

Минималните системни изисквания за използване на системата DocuSign може да се променят с времето. Актуалните системни изисквания се намират тук: Signer Guide Signing System Requirements

Потвърждаване на вашия достъп и съгласие за получаване и подписване на документи по електронен път

За да ни потвърдите, че имате достъп до тази информация по електронен път, което ще бъде подобно на други електронни съобщения и оповестявания, които ще ви предоставим, моля потвърдете, че сте прочели този документ ERSD и (i) че можете да го отпечатате на хартия или запазите в електронна форма за ваши бъдещи справки и достъп; или (ii) че имате възможност да изпратите този документ ERSD на имейл адрес, където ще можете да го отпечатате на хартия или да го запазите за бъдещи справки и достъп. Освен това, ако сте съгласни да получавате известия и оповестявания изключително в електронен формат, както е описано тук, поставете отметка в квадратчето до „Съгласен съм да използвам електронни записи и подписи“, преди да щракнете върху „ПРОДЪЛЖИ“ в системата DocuSign.

Като поставите отметка в квадратчето до „Съгласен съм да използвам електронни записи и подписи“, вие потвърждавате, че:

Можете да получите достъп и да прочетете този документ ERSD; и имате възможност да го отпечатате на хартия или да го запазите в електронна форма или да го изпратите на място, където можете да го отпечатате, за бъдещи справки и достъп; и

Докато не уведомите Дойче Лизинг България ЕАД за друго, както е описано по-горе, вие се съгласявате да получавате изключително по електронен път всички съобщения, оповестявания, разрешения, потвърждения и други документи, които следва да ви бъдат предоставени или до които следва да ви бъде осигурен достъп от Дойче Лизинг България ЕАД по време на отношенията ви с дружеството.