Language:

Login

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Deutsche Leasing Czech Republic

Společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČ: 257 23 758, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66451 (dále jen „Deutsche Leasing“) dále zjednodušuje využívání svých služeb a snižuje ekologickou zátěž spojenou s jejím působením a proto stále více digitalizuje svůj kontakt s klientem i včetně uzavírání právní dokumentace. Deutsche Leasing tak nově akceptuje elektronické podepisování smluv a usiluje o elektronické zasílání související dokumentace (viz dále).

Elektronické podepisování

Jak již bylo dříve zveřejněno na stránkách Deutsche Leasing AG, společnost Deutsche Leasing zjistila dne 3. června 2023 kybernetický útok na část svých IT systémů. Společnost reagovala okamžitě a postupovala podle plánu kontinuity, uzavřela přístup k systémům a zapojila nebo informovala všechny příslušné relevantní orgány. Společně s externími IT forenzními experty a IT bezpečnostními konzultanty pak společnost Deutsche Leasing pracovala na analýze útoku a zajištění důkazů. Po dokončení IT forenzní analýzy nyní společnost Deutsche Leasing úspěšně zprovoznila své IT systémy, aplikace a IT rozhraní se zákazníky a partnery.

Některé typy dvoustranných právních dokumentů je nově možno podepsat prostřednictvím systému DocuSign.  Minimální systémové požadavky pro používání systému DocuSign se mohou v průběhu času měnit. Aktuální systémové požadavky naleznete zde: systémové požadavky za účelem podpisu.

České právo umožňuje uzavření smlouvy elektronicky, přičemž každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Prostřednictvím systému DocuSign Vám tedy bude zaslána příslušná smluvní dokumentace ve formátu pdf, kterou Vy následně elektronicky podepíšete. Pro zachování právní jistoty o Vašem právním jednání je systém nastaven způsobem, že umožňuje dokumenty podepsat pouze takovým elektronickým podpisem, který splňuje nejméně kritéria kladená nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších právních předpisů, na zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (jedná se o podpis, ke kterému jsou připojena prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu i data o identitě podepisujícího a času podpisu, která jsou svázána s podepsanými daty způsobem že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat).

Abyste mohli uzavřít s Deutsche Leasing prostřednictvím systému DocuSign smluvní dokumentaci elektronicky, musíte mít tedy zřízen nejméně tzv. uznávaný elektronický podpis (vydaný tzv. certifikační autoritou – např. PostSignum nebo i DocuSign na některých úrovních podpisů), který musí být vždy k datu podpisu dokumentu platný. Nižší formy elektronického podpisu společnost Deutsche Leasing pro uzavírání smluv neakceptuje a nelze je tedy použít.

Pokud Vy i společnost Deutsche Leasing připojíte k elektronickému dokumentu smlouvy svůj uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, je ze zákona uzavřena příslušná smlouva a vy si můžete přímo z DocuSign stáhnout její elektronický originál. Písemný originál uzavřené smlouvy lze z elektronického originálu vytvořit pouze konverzí podle zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Společnost Deutsche Leasing Vám není povinna listinný originál uzavřené smlouvy zajistit. Listinný originál si v případě zájmu musíte případně zajistit na vlastní náklady sami. Konverze dokumentů patří mezi služby poskytované např. na Czech POINT či některými advokáty.

Zasílání dokumentů v elektronické podobě.

Pokud jste společnosti Deutsche Leasing udělili souhlas s e-komunikací bude Vám dokumentace související s Vaším obchodním případem, zejména různá oznámení, výzvy a prohlášení Deutsche Leasing doručována na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

Elektronickou formou se v obou případech myslí zejména zaslání e-mailu opatřeného elektronickou značkou společnosti Deutsche Leasing založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších právních předpisů. V tomto e-mailu je pak obsažen dokument ve formátu PDF (Portable Document Format) obsahující zprávu, nebo se jím myslí výměna dokumentů mezi stranami prostřednictvím systému DocuSign.

Document Format) obsahující zprávu, nebo se jím myslí výměna dokumentů mezi stranami prostřednictvím systému DocuSign.
Pokud jste nám udělili souhlas s e-komunikací, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním takové informace písemně na info@dlcr.cz. Odvolání takového souhlasu nabývá účinnosti 1 měsíc po doručení písemného odvolání souhlasu společnosti Deutsche Leasing.

Chcete-li nás informovat o změně své e-mailové adresy pro doručování elektronické dokumentace, na kterou vám máme zasílat dokumenty a informace elektronicky, musíte nám zaslat e-mailovou zprávu na info@dlcr.cz a v textu této žádosti uvést Vaši předchozí e-mailovou adresu a Vaši novou e-mailovou adresu.