Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Deutsche Leasing Poland

Dokumenty pojawiające się w darknecie po cyberataku

Wspólny komunikat Deutsche Leasing Polska i innych spółek z grupy za granicą (zwanych dalej łącznie "Deutsche Leasing") zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Cyberatak w dniu 3 czerwca 2023 r. - co się stało?

3 czerwca 2023 r. Deutsche Leasing wykrył cyberatak na część swoich systemów informatycznych. Firma zareagowała natychmiast, wdrożyła planem awaryjnym, odcięła dostęp do systemów i poinformowała o wycieku organy  ścigania.

Wraz z zewnętrznymi ekspertami ds. informatyki śledczej i konsultantami ds. bezpieczeństwa IT Deutsche Leasing pracowała nad analizą ataku i zabezpieczeniem dowodów. Po zakończeniu analizy informatycznej Deutsche Leasing z powodzeniem przywróciła do działania swoje systemy IT, aplikacje i interfejsy IT z klientami i partnerami.

Wykryto kradzież danych.

Analiza kryminalistyczna IT wykazała, że w trakcie cyberataku uzyskano dostęp do poszczególnych serwerów i danych pomimo natychmiastowych środków zaradczych. Ani systemy IT wymagane do realizacji naszych procesów biznesowych, ani przechowywane na nich dane pracowników, klientów i partnerów nie zostały naruszone.

W międzyczasie systemy monitorowania firmy wykryły publikację wykradzionych dokumentów Deutsche Leasing w sieci Darknet. Dokumenty te zawierają dane osobowe. Deutsche Leasing niezwłocznie powiadomiła o tym fakcie zainteresowane osoby fizyczne.

Chociaż obecnie nie ma dowodów na to, że cyberatak i publikacja danych  mogłyby mieć związek z innymi danymi osobowymi, nie możemy tego z całą pewnością wykluczyć. Z tego powodu Deutsche Leasing  podjął teraz decyzję , że należy poinformować o ryzyku wycieku danych wszystkie strony, których może to dotyczyć, za pomocą niniejszego komunikatu na swojej stronie internetowej

Jakich podmiotów danych i jakich danych może to dotyczyć?

Podmiotami danych, których wyciek potencjalnie mógłby  dotyczyć, mogą być pracownicy lub byli pracownicy instytucji partnerskich zajmujących się refinansowaniem, klienci i potencjalni klienci, poręczyciele, producenci, dealerzy, usługodawcy, dostawcy lub faktyczni właściciele,  w zakresie takich danych jak np. imię i nazwisko, dane biznesowe,  dane kontaktowe, a także numery identyfikacyjne  (PESEL, NIP, REGON) oraz  informacje finansowe w przypadku poręczycieli.

Może to równie żdotyczyć danych osobowych byłych pracowników Firmy, usługodawców zewnętrznych lub członków organów kolegialnych takich jak , np. imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, życiorys, dane  takie jak numer konta lub inne dane bankowe, numery identyfikacyjne, a także dane do kontaktu.

Jakie potencjalne zagrożenia wynikają z tego incydentu?

Biorąc pod uwagę zwykłe zachowanie takich grup atakujących, nie można wykluczyć, że nowe dane osobowe zostaną opublikowane, a kontrola nad danymi osobowymi może zostać utracona. W indywidualnych przypadkach możliwe jest również, że osoby, których dane dotyczą, mogą w przyszłości otrzymywać więcej wiadomości spamowych lub niechcianych połączeń reklamowych. Może również zaistnieć ryzyko przestępczego wykorzystania danych, np. w formie kradzieży tożsamości lub podobnych działań.

Jakie kroki można podjąć, aby złagodzić lub uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z incydentu?

Deutsche Leasing uprzejmie prosi o zachowanie czujności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych lub podejrzanych działań (takich jak nietypowe ruchy na koncie, zwiększona liczba podejrzanych wiadomości e-mail), prosimy o natychmiastowe zwiększenie własnych środków bezpieczeństwa IT. Obejmuje to natychmiastową zmianę haseł, których używasz od dłuższego czasu, konsekwentne stosowanie bardziej złożonych, a tym samym bezpieczniejszych kodów dostępu lub ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla kont bankowych i mediów społecznościowych, a także monitorowanie własnego konta bankowego pod kątem podejrzanej aktywności na koncie.

Z uwagi możliwość ujawnienia nr PESEL w celu zabezpieczenia się przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki można skorzystać z następujących usług monitorowania swojej aktywności kredytowej i pożyczkowej:

 Alerty BIK (stworzony przez Związek Banków Polskich) - usługa umożliwia ustawienie monitoringu na dane klienta w systemie. W momencie, gdy dowolny podmiot dokona sprawdzenia tych konkretnych danych w systemie BIK, klient otrzyma powiadomienie SMS o takiej próbie. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/

Chroń PESEL (stworzony przez Kaczmarski Group we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów) - usługa umożliwia poprzez rejestrację w systemie chronPESEL.pl, aktywację monitoringu danych osobowych i numeru PESEL. Klienci będą informowani o każdej próbie zapytania do bazy KRD BIG S.A przy próbie zaciągnięcia zobowiązania na te dane w jednym z 25 banków, 64 firmach pożyczkowych i wszystkich 4 sieciach komórkowych.

Bezpieczny PESEL (stworzony przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych) - usługa umożliwiająca zastrzeżenie w systemie Bezpieczny PESEL swojego numeru PESEL, co powoduje, że informacja o zastrzeżeniu będzie widoczna dla wszystkich pożyczkodawców współpracujących z systemem https://www.bezpiecznypesel.pl

Jednocześnie informuję, że przepisy pozwalające na zastrzeganie numeru PESEL są zawarte w ustawie z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, która 13 lipca 2023 r. została podpisana przez Prezydenta RP.

Ustawa weszła w życie następnego dnia po jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednak przepisy dot. zastrzegania nr PESEL wejdą w życie w dniu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie tych przepisów. Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Jakie kroki podjął Deutsche Leasing w celu złagodzenia lub uniknięcia negatywnych konsekwencji wynikających z incydentu?

Od 3 czerwca 2023 r. Deutsche Leasing ściśle współpracuje z ekspertami ds. bezpieczeństwa IT i zlecił usługodawcy monitorowanie Darknetu i wykrywanie wszelkich danych udostępnionych przez grupę atakującą, gdy tylko się pojawią. Ponadto Deutsche Leasing zgłosił incydent organom  nadzorczym i organom ścigania.

Deutsche Leasing przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie obecna sytuacja może spowodować dla osób, których może ona dotyczyć.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących incydentu prosimy o kontakt mailowy na adres pldataprivacyrequest@deutsche-leasing.com.