Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
 • +49 6172 88-1888 (Bewerberhotline)
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Bulgarien-1400-500.JPG

ДОБРЕ ДОШЛИ В Дойче Лизинг България ЕАД

Дойче Лизинг България принадлежи към Deutsche Leasing Gruppe, с 2700 и служители в повече от 24 страни по света. Седалището на централата се намира в Bad Homburg v. d. H., Германия. Дойче Лизинг е част от една от най-големите и стабилни финансови организации в света. Глобалното присъствие комбинирано с местните познания и лично отношение на нашите опитни специалисти предоставя на клиентите ни сигурността и финансовата подкрепа, от която имат нужда, за да развиват бизнеса си и да бъдат успешни в днешната икономика.

Факти и цифри

Основаване:                  2006
Местоположение:    София

Научете повече за Дойче Лизинг България

Дойче Лизинг България ЕАД+

Екипът на Дойче Лизинг България подкрепя производители и техните клиенти както и корпоративни инвеститори в България със своя опит и обширни познания за пазара. Каквито и да са Вашите изисквания, дали искате специална търговска финансова програма, за да увеличите продажбите си или искате да инвестирате в оборудване, за да развиете бизнеса си, Дойче Лизинг България ще ви осигури консултиране и гъвкави финансови решения. Имаме профилирани експерти за различните сектори на икономиката, които могат да предоставят финансови продукти и услуги според Вашите изисквания. 

Бизнес обстановката в България

Германските фирми играят жизненоважна роля в българската икономика – като търговски дружества и като инвеститори. В постоянно разрастващата се глобална икономика има разнообразни препятствия, когато се прави бизнес на световния пазар. Законовите, данъчните и счетоводните особености, както и езиковите и културни различия, имат значително влияние върху успеха на Вашия бизнес. Дойче Лизинг е доверен партньор, който ще Ви помогне да преодолеете тези трудности, за да може да се фокусирате върху основните си дейности днес и да осигурите успеха на Вашата фирма утре. 

Дойче Лизинг специализира основно в следните сектори:

 • Строителна Техника
 • Промишлено оборудване
 • Оборудване за печат и медия
 • Транспортни Средства и техника за складиране/подреждане на материали
 • Земеделска Техника
 • Друго качествено оборудване

Видове продукти и услуги+

Финансови услуги

 • Финансов лизинг
 • Оперативен лизинг
 • Заеми, обезпечени с активи
 • Заеми за съфинансиране на проекти със субсидии от ЕС
 • Стоково финансиране

Услуги за търговски партньори

Ако производителите желаят да увеличат продажбите си, Дойче Лизинг осигурява необходимите индивидуални финансови решения. Ние работим усилено с цел да установим и поддържаме връзки с нашите производители и техните клиенти и да им осигурим разнообразни предимства, като:

 • Гъвкави партньорски схеми
 • Конкурентни ценови условия
 • Индивидуални финансови продукти
 • Финансиране за закупуване на нови активи, за да запазите кредитната си линия
 • Ликвидност за капиталови инвестиции

Услуги за германски инвеститори

Ако германски компании планират да инвестират в България, специалистите на Дойче Лизинг подкрепят тези сделки като осигуряват: 

 • Обширни познания и опит във Вашия бизнес сектор
 • Най-високо ниво на познаване на активите
 • Консултации и обслужване на български и английски език
 • Голяма мрежа и опит в българското бизнес общество

Програма COSME +

Дойче Лизинг и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение за издаване на гаранции за покриване на загуби по програма КОСМЕ (програма на ЕС за конкурентоспособност на малки и средни предприятия).

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на гаранцията, която е предоставена oт COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.
По линия на програма COSME Дойче Лизинг предоставя финансиране при следните условия:

Condition Bulgaria

Минимален набор от изискуем документи: Искане за финансиране, Декларации по образец на Дойче Лизинг, Финансови отчети за последна година, Инвестиционен план и информация за активите обект на финансиране.

Моля свържете се с нас, при нужда от допълнителна информация относно изискванията за кандидастване по гаранционната програма.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КЛИЕНТИ НА ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ+

 1. Авансовите плащания – се извършват по справка и включват Първоначална вноска(самоучастие с ДДС), такси и застраховки. Срокът за плащане по договор е до 10 дни от подписването му. За тях се издават фактури и полици след получаване на плащането по сметката на ДЛБГ.
 2. Лихви префинансиране – от момента на усвояване по договора за лизинг/заем/ плащане от ДЛБГ към доставчиците по договора, до датата на влизане на погасителния план(30 дни преди падежа  на 1та вноска) е дължима лихва префинансиране в размер на лихвения процент по договора върху финансираната от ДЛБГ сума. Лихвите префинансиране   са дължими до 10-то число на месеца, в който е издадена фактурата, а периодът за който се отнасят е предходния месец.
 3. Застраховки- се сключват преди доставка на вещите за една година или за целия срок на договора за лизинг/заем. Полиците се изпращат с уведомително писмо на официалния адрес на клиента, а чрез е-фактура се изпраща Сметка за застраховка. Сметките за дължимите годишни вноски по многогодишни полици се изпращат до края на предходния месец преди падежа на дължимата вноска, посочена в полицата. Всички полици се сключват с посредничеството на брокера на ДЛБ - Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД.
  Oтговорен служител Радослава Маринова
 4. Регистрации в ОДЗ- По договори за лизинг задължение на клиента е да предостави на ДЛБГ заявление за идентификация, което се попълва от местното ОДЗ по местонахождение на лизинговия обект. Клиентът е длъжен да предостави това заявление в оригинал на ДЛБГ, в срок до 15 дни след доставка на обекта. В срок до 30 дни след доставка обектите следва да са регистрирани в ОДЗ-София, в противен случай застрахователят е в правото си да откаже изплащането на щети. В случай на кредит Заемателя трябва да регистрира обектите в местната ОДЗ в срок до 30 дни от тяхната доставката и да предостави копие от Свидетелството за регистрация част 1 на Дойче Лизинг България. Отговорен за регистрациите служител на ДЛБ Лазар Стоев
 5. Данък МПС (за автомобили)- По договори за лизинг се заплаща ежегодно от ДЛБГ. За дължимия данък се издава сметка от ДЛБ към клиента , която се изпраща по е- фактура. Допълнително на клиента се изпраща копие от платежно/квитанция по мейл.
  Отговорен служител за данъците Лора Жекова
 6. Фактуриране на вноски- до 5-то число на текущия месец. Забавяне при издаването или качването на фактурите не е основание за неплащане на вноската, дължима по погасителен план на съответния падеж. При заеми и лизинг със „затворен край” (когато е заплатено цялото ДДС)- се фактурира само лихвата, а главница се плаща по погасителен план, но е посочена в коментар във фактурата за лихва за съответния месец.
 7. Плащания към ДЛБГ- Моля, посочвайте номер на договора за лизинг/заем, номер на фактурата или номер на полица, по която плащате.
 8. Ред за закриване на задълженията - хронологично, по реда на възникването им. Основанието, посочено от клиента в платежното, не се взима предид в случай че има по-стари задължения по фактури, застраховки или данъци. Надпреведените суми по един договор могат да се използват за закриване на задължения и по други договори на клиента сключени с ДЛБГ, да се приспаднат от бъдещи задължени или да се върнат обратно по сметка на клиента.
 9. Справки за движения и задължения на клиенти- справки с движения и салда за предходния месец се качват от ДЛБГ в е-фактура до 10-то число на текущия месец и могат да се видят от клиента в е-фактура, раздел „Пратки”.
  Между 20то и 25то число на месеца се изпращат и смс-уведомления на посочен в договора телефон на управителя за просрочени суми, за да бъдат погасени задълженията до края на месеца и да не се докладват  в ЦКР.
  Справки за просрочени задължения Любомир Борисов
 10. Нови погасителни планове /при плаваща лихва на 3м Euribor/- Коригирането на лихвения процент според текущия Юрибор и преизчисляването на погасителния план по договора се извършва от ДЛБГ на 11-то число на месеците Март, Юни, Септември и Декември и се изпращат на Е-фактура в раздел Пратки само когато има промяна.
 11. Щети- при настъпване на застрахователно събитие клиентът е необходимо във възможно най-кратък срок да се свърже по телефона с отговорния служител от ДЛБ или Мениджъра по ликвидация на щети от I&G Insurance Brokers за съдействие за завеждане на щетата към съответната застрахователна компания. Клиентът е длъжен да изпрати до ДЛБГ уведомление за настъпилото застрахователно събитие, Протокол за заведена щета и последващи документи на следния имейл: insurance@deutsche-leasing.bg .ДЛБГ издава съгласие за изплащане на частични щети по сметка на клиента, ако такова е поискано от застрахователя.
  Отговорен служител Радослава Маринова
 12. Остатъчна стойност при лизинг с отворен край - след изплащане на всички вноски по погасителен план, имате опция да придобиете актива, ако заявите изрично желанието си с писмено искане до Дойче лизинг България ЕАД и заплатите цената на опцията за придобиване, посочена в договора и погасителния план на падежа на последната месечна вноска.
  Отговорен служител  Стела Колева
 13. Анекси- промени в условията по вече сключени договори се извършват след подадено искане от клиента, одобрение от Риск отдела и подписване на анекс. В зависимост от промяната таксата се определя съгласно действащата тарифа на ДЛБ.
  Отговорен служител: Стела Колева
 14. Прехвърляне на собственост- с договор за покупко-продажба след изплащане на договор за лизинг ако актива е регистриран в КАТ/ОДЗ. За машини и други нерегистрирани активи прехвърлянето на собствеността става с изплащане на последната лизингова вноска, без договор. Вписванията в ЦРОЗ се заличават от ДЛБ.
  Отговорен служител Стела Колева

Контакти

за Регистрации в ОДЗ
Лазар Стоев
тел 088 455 35 23
E-mail: Lazar.Stoev@@deutsche-leasing.com
 
отдел Портфолио Мениджмънт:
 
За застраховки и щети
Радослава Маринова
тел. : 0885 329 557
 
За анекси, прехвърляния, остатъчни стойности, справки:
Стела Колева
тел 0884 553  522
 
За данъци
Лора Жекова
тел 0885 32 98 92
 
За задължения по договори
Любомир Борисов
тел 0884 55 35 77
 
I&G Insurance Brokers
за щети
Георги Плачков
тел 0885 800 244

ИНСТРУКЦИИ ЗА КЛИЕНТИ НА ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ Download

Контакти+

Дойче Лизинг България ЕАД
бул. България 118
Бизнес Център АБАКУС, ет. 2
София, България

Тел.:   +359 2 818 56 70
Факс:  +359 2 958 27 30
емайл   office@deutsche-leasing.com

Моля свържете се с нас, ако имате въпроси или за уговаряне на среща. Нашият екип с удоволствие ще Ви съдейства на български и на английски език.

Нено Станев
Изпълнителен Директор
Тел.      +359 2 818 56 83
емайл:   neno.stanev@deutsche-leasing.com

Никола Жожгов
Ръководител екип Земеделие
Тел.:    +359 2 818 56 75
Моб.:   +359 884 553 586
емайл:   nikola.zhozhgov@deutsche-leasing.com
 
Пламен Жеков
Старши Мениджър Продажби & Германски Фирми
Тел:    +359 2 818 56 80
Моб.:  +359 885 32 89 81
емайл:  plamen.jekov@deutsche-leasing.com