Language:

Login 

Bitte auswählen: 

E-Finance

E-Business

Menu Menu

Kontakt

Overview

Zentrale
 • Deutsche Leasing AG
  Frölingstraße 15 - 31
  61352 Bad Homburg v. d. Höhe
 • +49 6172 88-00
Angebotsanfragen
 • Ob PKW, Maschinen oder IT - wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches gewerbliches Leasing- oder Finanzierungsangebot.
 • +49 6172 88-3200
 • Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
  Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Services des Geschäftsfeldes Mobility
 • Sie sind bereits Kunde des Geschäftsfeldes Mobility und haben Fragen rund um Ihre Mobilität? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.
 • Unfallschaden: +49 6172-88-2460
 • Fahrzeug: +49 6172-88-2488
 • Vertrag: +49 6172-88-2499

Email

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Recall

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Reload captcha captcha
Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Finance

Sie erreichen unsere Zentrale unter +49 6172 88-00 oder füllen Sie das folgende Formular aus:

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, zum Beispiel per E-Mail, genutzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

Deutsche Leasing Italia S.p.A.

Добре дошли в Дойче Лизинг в България

Целенасочено използване на възможностите за развитие

България, най-новата държава-членка на ЕС, все още е малко позната територия за немскоговорящите компании. Освен столицата София и туристическите забележителности по Черноморското крайбрежие излъчват международен дух. Сложната българска бюрокрация може да бъде трудно препятствие, новъпреки това местоположението предлага на решителните предприемачи многобройни възможности и предимства. За щастие, в лицето на Дойче лизинг България имате надежден съюзник на местно ниво! Нашите експерти по финансиране познават обстоятелствата от първа ръка и ви придружават с многоезичен експертен опит във вашите проекти за финансиране. В България и в общо 24 държави по света.

България: Многото възможности за инвестиционните ви планове

Дойче Лизинг България ЕАД

Екипът на "Дойче Лизинг България" ЕАД подкрепя производителите и техните клиенти, както и корпоративните инвеститори в България с цялостното си познаване на пазара и опит. Каквито и да са Вашите изисквания, независимо дали става въпрос за индивидуална програма за финансиране на доставчици, за да увеличите търговските си дейности или за инвестиция в оборудване, за да развиете бизнеса си Дойче Лизинг България ще Ви предостави консултации и гъвкави решения за финансиране. Разполагаме с експерти в бранша, които са на разположение за предоставяне на индивидуални финансови продукти и услуги.

Бизнес среда в България

Германските компании играят важна роля в българската икономика като търговски субекти и инвеститори. В условията на постоянно разширяваща се глобална икономика съществуват различни предизвикателства при осъществяването на бизнес на световния пазар. Правните, данъчните и счетоводните предизвикателства, както и езиковите и културните различия оказват голямо влияние върху успеха на бизнеса. Дойче Лизинг е надежден партньор, който ще ви помогне да преодолеете тези предизвикателства, за да можете да се съсредоточите върху основните си дейности днес и да осигурите успеха на компанията си утре.

Дойче лизинг е специализирана основно в следните сектори:

 • Строителна техника
 • Индустриално оборудване
 • Печатни и медийни технологии
 • Транспортна техника и техника за обработка на материали
 • Селскостопанска техника
 • Други системи с висока стойност

Дойче лизинг България ЕАД

Бизнес център АБАКУС
118, България бул.
1618 София

 • +359 2 818 56 70

Отговорни лица

Neno Stanev
Управляващ директор

Rosen Mishev
Управляващ директор

Plamen Zhekov
Ръководител на екип Индустриално оборудване и немски отдел

Nikola Zhozhgov
Ръководител на екип Селско стопанство

Предложения за продукти и услуги

Финансови продукти

 • Финансов лизинг
 • Заеми, базирани на активи
 • Заеми за съфинансиране на проекти със средства от ЕС
 • Стоково финансиране

Услуги за партньори на доставчици

Ако производителите искат да увеличат продажбите си, Дойче Лизинг предоставя необходимите персонализирани финансови решения. Работим усилено, за да установим и поддържаме отношения с нашите доставчици и техните клиенти, и им предоставяме разнообразни предимства, като например:

 • Гъвкави структури за партньорство
 • Конкурентно ценообразуване
 • Персонализирани финансови продукти
 • Финансиране за закупуване на нови активи с цел запазване на кредитната линия
 • Ликвидност за капиталови инвестиции

Услуги за немски преки инвеститори

За германски компании, които планират да инвестират в България, ние сме специализирани в подпомагането на тези сделки и доставки:

 • Огромен опит в конкретния бизнес сектор
 • Високо ниво на познаване на активите
 • Консултации и услуги на български и английски език
 • Широка мрежа и опит в рамките на българската бизнес общност

ИНСТРУКЦИИ ЗА КЛИЕНТИ НА ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД (ДЛБ)

 1. Авансови плащания- извършват се по справка, изготвена от ДЛБ и включват първоначална вноска, такси и застраховки. Срокът за плащане по договор е до 10 дни от подписването му. За тях се издават фактури и полици след получаване на плащането по сметката на ДЛБ.
 2. Лихви префинансиране- от датата на усвояване по договора за заем или плащане от ДЛБГ към доставчиците по договор за лизинг до датата на влизане в сила на погасителния план (30 дни преди падежа на първата вноска) е дължима лихва префинансиране в размер на лихвения процент по договора върху финансираната от ДЛБ сума. Лихвите префинансиране са дължими до 10-то число на месеца, в който е издадена фактурата, а периодът за който се отнасят е предходният месец.
 3. Застраховки- сключват се преди доставка на вещите за една година или за целия срок на договора за лизинг/заем. Полиците се изпращат с уведомително писмо на адреса за кореспонденция на клиента, а чрез е-фактура се изпраща сметка за застраховка. Сметките за дължимите годишни вноски по многогодишни полици се изпращат до края на предходния месец, преди падежа на дължимата вноска. Всички полици се сключват с посредничеството на брокера на ДЛБ – „I&G Insurance Brokers“.
 4. Регистрации в ОДЗ - по договори за лизинг задължение на клиента е да предостави на ДЛБ заявление за идентификация, което се изготвя от местното ОДЗ по местонахождение на лизинговия обект. Клиентът е длъжен да предостави това заявление в оригинал на ДЛБ, заедно с предадените му от доставчика сертификати, така че активите да бъдат регистрирани от ДЛБ в ОДЗ-София в законовия 30-дневен срок. Освен административните санкции, когато регистрацията не е извършена в посочения срок има риск по отношение на застрахователното покритие на актива. В случай на кредит заемателят трябва да регистрира обектите в местната ОДЗ в срок до 30 дни от тяхната доставката и да предостави копие от свидетелството за регистрация част 1 на ДЛБ.
 5. Данък МПС (за автомобили) - по договори за лизинг се заплаща ежегодно от ДЛБ. За дължимия данък се издава сметка от ДЛБ към клиента, която се изпраща чрез е-фактура. Допълнително на клиента се изпраща копие от платежно/квитанция по мейл.
 6. Фактуриране на вноски - до 5-то число на текущия месец. Забавяне при издаването или качването на фактурите не е основание за не плащане на вноската, която е дължима на съответния падеж по погасителен план. При заеми и лизинг със „затворен край” (когато е заплатено цялото ДДС) се фактурира само лихвата, а главница се плаща по погасителен план, но е посочена в коментар във фактурата за лихва за съответния месец.
 7. Плащания към ДЛБ - моля, посочвайте номер на договора за лизинг/заем, номер на фактурата или номер на полица, по която плащате.
 8. Ред за закриване на задълженията - хронологично, по реда на възникването им. Основанието, посочено от клиента в платежното не се взима предвид, в случай че има по-стари задължения по фактури, застраховки или данъци. Надпреведените суми по един договор могат да се използват за закриване на задължения и по други договори на клиента сключени с ДЛБ, да се приспаднат от бъдещи задължени или да се върнат обратно по сметка на клиента.
 9. Справки за движения и задължения на клиенти - справки с движения и салда за предходния месец се дават от ДЛБ в е-фактура до 10-то число на текущия месец и могат да се видят от клиента в е-фактура, раздел „пратки”. Между 20-то и 25-то число на месеца се изпращат и СМС-уведомления на посочен в договора телефон на управителя за просрочени суми, за да бъдат погасени задълженията до края на месеца и да не се докладват в ЦКР.
 10. Нови погасителни планове /при плаваща лихва с 3м Euribor/- коригирането на лихвения процент според текущия Euribor и преизчисляването на погасителния план по договора се извършва от ДЛБ на 11-то число на месеците март, юни, септември и декември и се качват в е-фактура в раздел пратки само когато има промяна.
 11. Застрахователни щети - при настъпване на застрахователно събитие, клиентът трябва, във възможно най-кратък срок, да се свърже по телефона със служител от ДЛБ или мениджъра по ликвидация на щети от „I&G Insurance Brokers“ за съдействие за завеждане на щетата към съответната застрахователна компания. Клиентът е длъжен да изпрати до ДЛБ уведомление за настъпилото застрахователно събитие, протокол за заведена щета и последващи документи на следния имейл: insurance@deutsche-leasing.bg ДЛБ издава съгласие за изплащане на частични щети по сметка на клиента, ако такова е поискано от застрахователя.
 12. Остатъчна стойност при лизинг с отворен край- след изплащане на всички вноски по погасителен план, клиентът има опция да придобие актива, ако заяви изрично желанието си с писмено искане до ДЛБ и заплати цената на опцията за придобиване, посочена в договора и погасителния план на падежа на последната месечна вноска
 13. Анекси - промени в условията по вече сключени договори се извършват след подадено искане от клиента, одобрение от ДЛБ и подписване на анекс. Таксата се определя в зависимост от промяната, съгласно действащата тарифа на ДЛБ.
 14. Прехвърляне на собственост - с договор за покупко-продажба, след изплащане на договор за лизинг, ако активът е регистриран в КАТ/ОДЗ. За машини и други нерегистрирани активи прехвърлянето на собствеността става с изплащане на последната лизингова вноска, без договор. Вписванията в ЦРОЗ се заличават от ДЛБ.
Optimal foundation: our construction machinery and commercial vehicle financing.

Construction Machines

Optimal foundation: our construction machinery and commercial vehicle financing.

We work closely with all market leaders and major manufacturers. In the process, you benefit from numerous subsidy and support programs. 

Guidebook: Avoiding mistakes in foreign financing

Foreign Countries

Guidebook: Avoiding mistakes in foreign financing

Find out here how to securely finance direct investments abroad, make clever use of local subsidy programs and sell abroad more successfully with attractive on-site financing offers. 

Agricultural and forestry technology sector

Agricultural Technology

Agricultural and forestry technology sector

Digitalization and climate change present agriculture and forestry with new opportunities and challenges. We support you in this.

German-speaking contacts abroad

Get to know your German-speaking contacts abroad

Do you want to invest in your international production facilities or open up new sales and procurement markets abroad? Get to know your contacts abroad right now. 

Play it safe: Export financing with ECA

ECA

Play it safe: Export financing with ECA

For better protection of export financing, the so-called ECA covered transaction is an option. 

A look behind the scenes: our customers report

Foreign Countries

A look behind the scenes: our customers report

Exciting story from our customers' point of view on how they were able to realize the expansion abroad together with us

Sales financing is: when machine and financing go hand in hand.

Sales Financing

Sales financing is: when machine and financing go hand in hand.

When manufacturers or dealers offer their customers financing directly with the sale of their objects, this is known as sales financing. 

Request financing / consulting

You already have investment projects abroad and would like to talk about market challenges or solutions for your concern? Just send us your message. We will be happy to exchange ideas with you or call you back.

A contact person from the country of your request will get back to you shortly.